Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

diemydarling
21:38
21:38
7749 d3d1
Reposted fromlafuene lafuene viastrangespecters strangespecters
diemydarling
21:37
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
diemydarling
21:34
6609 f0a5

June 02 2015

diemydarling
22:58
diemydarling
22:54
diemydarling
22:53
6538 981a
tattoo vol.178
22:52
5349 fb4a 500

ahmedjones:

by Sebastian Faena for CR Fashion Book #1

diemydarling
22:51
8358 eeff 500
love me bound me humiliate me hug me hide me love me
Reposted fromcatchy catchy viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
diemydarling
22:47
1989 8273
Reposted fromkiniekk kiniekk viaumakemewannafuck umakemewannafuck
diemydarling
22:43
9930 534e
Reposted fromsosen sosen viaumakemewannafuck umakemewannafuck

October 04 2014

diemydarling
20:42
Play fullscreen
Więc stoję odwrócony plecami do tafli wody
i rzucam za siebie na wieczne zapomnienie
Te wszystkie słowa,
te wszystkie gesty,
którymi tak cholernie się brzydzę.

October 03 2014

21:59
diemydarling
21:58
3970 dd7a 500
I lie to ppl
Reposted fromoelsen oelsen viamlaudia mlaudia
21:57
5012 df65 500
Reposted frompietrenko pietrenko viamlaudia mlaudia
diemydarling
21:57
diemydarling
21:57
2232 eae3
Reposted fromravena00 ravena00 viamelanchujnia melanchujnia
diemydarling
21:56
6491 f0d1
Reposted fromnyaako nyaako viacreepy creepy
diemydarling
21:56
Piątek. Marzy mi się jakaś gigantyczna katastrofa. Trzęsienie ziemi.
— Vladimir Nabokov
Reposted fromonzuiver onzuiver viakasiapodpucha kasiapodpucha
diemydarling
21:55

"Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: 'Dobra, to jesteśmy w kontakcie'. Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty."

— Robert Więckiewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadeadly deadly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl