Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

diemydarling
21:45
21:42
6112 be00 500
diemydarling
21:31
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viashapeless shapeless
diemydarling
21:29
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viastrangespecters strangespecters

June 09 2015

diemydarling
17:56
diemydarling
17:23

June 07 2015

diemydarling
21:04
6159 7ff1
diemydarling
21:00
20:59
0341 157a
Reposted fromamatore amatore viastrangespecters strangespecters

June 03 2015

diemydarling
21:49
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Chylińska
diemydarling
21:47
diemydarling
21:43
Kobiety chcą się czasem zachowywać jak dziwki. Od czasu do czasu chcą po prostu być dobrze zerżnięte. Większość. Chcą się pierdolić bez opamiętania. Większość. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
Reposted fromobliviate obliviate viacassieplacebo cassieplacebo
diemydarling
21:42
6747 347e
diemydarling
21:41
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viacassieplacebo cassieplacebo
diemydarling
21:39
diemydarling
21:38
21:38
7749 d3d1
Reposted fromlafuene lafuene viastrangespecters strangespecters
diemydarling
21:37
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
diemydarling
21:34
6609 f0a5

June 02 2015

diemydarling
22:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl